Kinderpraktijk Op Stap
Voor als uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Dagelijkse handelingen en activiteiten die als vanzelfsprekend beschouwd worden kunnen voor sommige kinderen een groot probleem zijn. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door een ontwikkelingsstoornis, een ziekte of een ongeluk. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak niet bekend is. 

De ergotherapeut helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in het dagelijks leven. 

Uw kind heeft bijvoorbeeld moeite met spel, schoolse activiteiten of zelfredzaamheid. Zo kan het zijn dat uw kind moeite heeft met zichzelf aankleden, schrijven, concentreren of met de omgang met andere kinderen. 

Met dit soort problemen kunt u terecht bij de ergotherapeut. Er wordt dan eerst een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen. Daarna wordt in overleg met u en uw kind een behandelplan en een behandeling opgezet. De ergotherapeut kan u tevens adviseren hoe u thuis of op school om kan gaan met de problemen van uw kind. 


E-mailen
Bellen
LinkedIn