Kinderpraktijk Op Stap

Voor als uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Ergotherapie

Aanmelden bij Kinderpraktijk Op Stap

Dagelijkse handelingen en activiteiten die als vanzelfsprekend beschouwd worden, kunnen voor sommige kinderen een groot probleem zijn. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door een ontwikkelingsstoornis, een ziekte of een ongeluk. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak niet bekend is.


De ergotherapeut helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in het dagelijks leven.


Uw kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met spel, schoolse activiteiten of zelfredzaamheid. Zo kan het zijn dat uw kind moeite heeft met zichzelf aankleden, schrijven, concentreren of met de omgang met andere kinderen.


Als uw kind problemen ervaart in het dagelijks leven, kunt u terecht bij de ergotherapeut. Er wordt dan eerst een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen. Daarna wordt in overleg met u en uw kind een behandelplan en een behandeling opgezet. De ergotherapeut kan u of de school tevens adviseren hoe er met de problemen van uw kind omgegaan kan worden.


Hieronder kunt u doorklikken naar pagina's met meer informatie over veel behandelde problemen.

Contact

06-24229248

info@kinderpraktijkopstap.nl


Locaties:

Amsterdam Centrum, Van Hallstraat 81 hs

Amsterdam Oost, Krugerstraat 7d

Amsterdam Zuidoost, Bijlmerdreef 494a