Kinderpraktijk Op Stap

Voor als uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken.

Diagnostisch Onderzoek

Aanmelden bij Kinderpraktijk Op Stap

Wat kunnen wij bieden?


Wij kunnen diagnostisch onderzoek aanbieden. Dit houdt in dat de orthopedagoog aan de hand van testmateriaal, observaties (thuisomgeving, schoolomgeving of in de praktijk), gesprekken en vragenlijsten onderzoek doet naar waar mogelijk de oorzaak is van de gesignaleerde gedrags-­ of leerproblemen. 


Wat valt onder het diagnostisch onderzoek?


Er kan ook gekozen worden om alleen één of enkele van onderstaande onderzoeken te laten afnemen. Dit is bespreekbaar met de orthopedagoog


Intelligentieonderzoek:
Het intelligentieonderzoek geeft inzicht in de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Zo kan er een beeld gekregen worden naar meer of minder begaafdheid, het cognitief functioneren van een kind en hoe het kind omgaat met leren. Zo wordt er o.a. gekeken naar het verbaal begrip, het visueel ruimtelijk inzicht, verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal opdrachten waarbij soms op tijd gewerkt moet worden en soms niet. De resultaten worden vastgelegd in een verslag en toegelicht aan ouders. Deze toelichting zou eventueel ook op school kunnen plaatsvinden.


Sociaal - emotioneel onderzoek:
Het sociaal en emotioneel onderzoek geeft inzicht in de competentiebeleving en sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Hierbij kan gedacht worden aan angstig gedrag zoals faalangst of gedragsproblematiek zoals opstandig gedrag. Er kan ook gekeken worden naar de strategieën die uw kind inzet bij verschillende momenten.


Onderzoek naar de executieve functies:
Door dit onderzoek wordt er inzicht gegeven over de aandachtsfuncties, impulscontrole, verwerkingssnelheid, leersnelheid, ‘plannen en organiseren’ en zelfregulatie van uw kind. Na dit onderzoek kan gekeken worden hoe uw kind het beste geholpen kan worden. Door de executieve functies in het dagelijks leven te trainen, krijgen kinderen met problemen binnen het executief functioneren meer vat op hun denken, voelen en gedrag. 


Heeft u interesse in onderzoek of wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vooral contact op.

Contact

06-24229248

info@kinderpraktijkopstap.nl


Locaties:

Amsterdam Centrum, Van Hallstraat 81 hs

Amsterdam Oost, Krugerstraat 7d

Amsterdam Zuidoost, Bijlmerdreef 494a